Reclaimit växlar upp takten och rekryterar en ny VD, Wilhelm Hamilton. Han kommer närmast från en tjänst som globalt ansvarig för rese-vertikalen på Klarna vilken han framgångsrikt har byggt upp från grunden. Reclaimit som erbjuder en SaaS-tjänst inriktad på retur-, reklamations- och serviceärenden för retailmarknaden, har sedan starten hanterat över 16 miljoner ärenden. Bolagets affärsidé är att automatisera returprocessen oavsett kanal – från butik, e-handel och kundservice till lager och leverantör. På så sätt får man nöjdare kunder, bättre lönsamhet och minskad klimatpåverkan.

Reclaimit är marknadsledande i Norden inom retur- och reklamationssystem för butiker och e-handel och har det senaste året tecknat avtal med många nya kunder, exempelvis iDeal of Sweden, Coolstuff och Kitchentime. Sedan tidigare finns bl.a. Netonnet, Skånska Byggvaror, Power och Sodastream på kundlistan.

”Jag känner mig entusiastisk och ödmjuk över förtroendet att få leda Reclaimit in i en ny tillväxtfas. Detaljhandeln står inför en utmanade situation, där den traditionella fysiska handeln måste öka effektiviteten och e-handelskanalen måste adressera ökande returkostnader. Samtidigt vill man förbättra kundupplevelsen för att få fler lojala, återkommande och lönsamma kunder. Reclaimit har, med sin långa erfarenhet av att skapa lönsam och kundvänlig retur- och reklamationshantering, nycklarna för att lösa dessa utmaningar. Det kommer att vara en förutsättning för ökad lönsamhet i såväl e-handel som fysiska kanaler”, säger Wilhelm Hamilton, tillträdande VD.

Reclaimits avgående VD och medgrundare Håkan Johansson kvarstår som delägare och går nu in som bolagets styrelseordförande. Utöver ökat fokus på tillväxt, internationalisering och produktutveckling, kommer partnerskap fortsatt att vara mycket viktigt, där t.ex. e-handelsplattformar som Jetshop och Centra är viktiga partners för bolaget.

”Då vi nu växlar upp bolagets tillväxttakt är det ett naturligt steg att anställa en ny VD med uttalat fokus på internationalisering, fler kunder, partnerskap och att fortsätta utveckla marknadens bästa produkt. Det blir spännande att vara med på Reclaimits tillväxtresa i en ny roll och hjälpa Wilhelm att göra Reclaimit till, inte bara Nordens, utan även Europas ledande retur- och reklamationssystem”, säger Håkan Johansson, avgående VD och tillträdande styrelseordförande.

 

För mer information:

Håkan Johansson, styrelseordförande
hakan.johansson@reclaimit.com, +46 (0) 70 647 31 89

Wilhelm Hamilton, VD
wilhelm.hamilton@reclaimit.com, +46 (0) 70 748 63 23