Teamet på Spintop Ventures är glada över förtroendet från Swedish Venture Initiative och Saminvest som går in som stora investerare i Spintops nya fond.

”Vi ser fram emot att fortsätta Spintops investeringsverksamhet med inriktning på teknikbolag i tidiga skeden där vi sedan arbetar aktivt som en långsiktig partner till ledning, medarbetare och övriga ägare. Vi har redan en god geografisk täckning i Sverige och övriga Norden genom partnergruppen men framförallt genom Spintops nätverk av framgångsrika entreprenörer och företagsledare från IT- och tekniksektorn”, säger Finn Persson, partner och en av grundarna till Spintop. ”Vidare har Partner- och grundarkollegan Erik Wenngren ett brett kontaktnät i Londons och Europas teknikinvesterarmiljöer vilket är till stor hjälp när Spintop-bolag skall expandera internationellt.”

”Swedish Venture Initiative som förvaltas av Europeiska Investeringsfonden, EIF, ger Spintop möjlighet att skala upp en bevisad modell genom matchning av privat kapital från befintliga och nya investerare. Spintop kan med denna större kapitalbas bli en stabil och långsiktigt uthållig venture capitalfirma med Sverige som bas”.

”Saminvest som en nationellt förvaltad fondinvesterare är ett välkommet tillskott i Sverige. Vi har mycket positiva erfarenheter av Saminvest från utvärderingsfasen. Vi tror att Saminvests erfarna förvaltarteam kommer vara till god hjälp för Spintop i att möta kraven från institutionella investerare.”

Spintop har också utökat partnergruppen med Sami Niemi och Peter Carlsson. Sami har entreprenörsbakgrund som grundare och produkt/teknikchef på Scalado fram till att bolagets köptes upp av Nokia/Microsoft, Sami blev sedan global produktchef för bildbehandling på Microsoft. Peter Carlsson var tidigare framgångsrik VD för PriceRunner. Sami och Peter bidrar båda med ny spetskompetens och mångåriga erfarenheter från två olika delar av IT- och tekniksektorn. Vidare har båda arbetat på ledande positioner inom stora amerikanska teknik- och internetbolag vilket gör att de har unika internationella kontaktnät som kommer vara till stor nytta för Spintop och Spintops portföljbolag.

”Jag har arbetat med Spintopteamet under en längre tid, bland annat som extern ledamot av investeringskommittén och jag ser fram emot att nu stiga in i en partnerroll” säger Sami Niemi. ”Jag har min bas i Sydsverige och jag märker att mitt nätverk bland entreprenörer är ett bra komplement till Spintops befintliga nätverk. Vidare har jag under åren byggt upp ett stort kontaktnät i tekniksektorn i övriga delar av Norden, Europa och på den amerikanska västkusten som jag märker är mycket värdefullt.”

 

 


Swedish Venture Initiative är ett samarbetsinitiativ mellan Sverige och Europeiska Investeringsfonden och finansieras av Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Saminvest är ett riskkapitalbolag bildat av staten 2016. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya venture capital-fonder (”VC”) med tillräckliga kvaliteter ock långsiktighet att kunna utveckla den svenska riskkapitalmarknaden.